Poeci dzieciom Drukuj

i19  maja w  naszym przedszkolu  odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Teatralnych Interpretacji Dziecięcych „Poeci Dzieciom” . Celami konkursu było m.in. rozwijanie zainteresowania  literaturą dziecięcą ; odkrywanie i  kształtowanie zdolności  artystycznych dzieci,  rozwijanie  kreatywności,  wyobraźni  i  twórczego  myślenia.   W konkursie udział wzięło 16 dzieci z 9 przedszkoli . Mali artyści zachwycali naturalnością oraz swymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi. Jury oceniając  przygotowaną  przez   dziecko  interpretację   brało  pod  uwagę: -   warunki  głosowe  interpretatora  tj. :  siła  głosu,  dykcja;  
-   umiejętności:  posługiwanie  się  rekwizytem,  wykorzystanie  możliwości    
scenicznych   stroju,  swobodę  poruszania  się  po  scenie;
-   walory  wybranego  tekstu;  wyrazistość  kreowanej  postaci;
-  ogólny  wyraz  artystyczny  interpretacji.    
Wszystkim uczestnikom konkursu, którzy dostarczyli nam niezwykłych wrażeń szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

i1

i2

i3

4

i5

i6

8