Kalendarz

listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Stastystyka odwiedzin

8.png7.png5.png5.png6.png0.png
Dzisiaj200
Wczoraj147
W tygodniu499
W miesiącu3725
Wszystkich875560

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Wspierają nas
Facebook

Historia przedszkola
Ochronka
Wychowanie przedszkolne w Tarnowcu ma blisko 70-letnie tradycje. Co prawda minęło dopiero przeszło 30 lat od kiedy specjalny budynek dla Przedszkola Publicznego w Tarnowcu, mieszczący się w samym centrum miejscowości, został oddany do użytku. Zanim jednak powstało przedszkole w Tarnowcu, jeszcze w latach wojennych, we wsi zaczęła funkcjonować Ochronka, prowadzona przez siostry Służebniczki Starowiejskie, do której uczęszczały dzieci nie tylko z Tarnowca, ale i okolic ( dzieci z ul. Tuchowskiej i z Cegielni Konstancja). Placówka powstała z inicjatywy ks. prałata Jana Bochenka proboszcza tarnowskiej parafii katedralnej.
Dnia 13 czerwca 1942 r. rozpoczęła w niej pracę siostra Władysława Bardo. Ponieważ pokój przeznaczony dla sióstr nie był jeszcze wykończony, siostra dochodziła do pracy i Nowodworza. Zaraz po przybyciu do Tarnowca siostra Władysława urządziła zapisy do ochronki. W pierwszym dniu zostało zapisanych 65 dzieci. W kronice prowadzonej przez siostry czytamy: „Z każdym dniem liczba dzieci wzrastała aż do 80 i całe lato i jesień pilnie do ochronki uczęszczały. Ks. Prałat Jan Bochenek starał się o prowianty ciesząc się, że dzieci tak licznie się gromadzą i korzystają z opieki duchowej i fizycznej".
Dnia 22 listopada s. Władysława przenosi się do na stałe do Tarnowca, a dwa dni później, z polecenia Matki Generalnej, do pomocy dla niej przyjechała s. Elekta Szlosek, która miała za zadanie kierować domem. Brak opału uniemożliwiał prowadzenie nauki w ochronce w okresie zimowym, dzieci przychodziły tylko na dożywianie, które finansowane było przez Caritas. Od momentu przybycia do Tarnowca siostry zajmowały się nie tylko prowadzeniem ochronki - przedszkola w latach 1942 -1953. W 1942 roku pod opieka sióstr przebywało 80 dzieci, w 1945 było ich 56, a 1947 - 40. Poza tym latem organizowały półkolonie - w 1943 roku uczestniczyło w nich 40, 1947roku - 60 dzieci w tym 40 przedszkolnych i 20 dzieci szkolnych, w 1950 - 45 dzieci. W latach 1943 -1945 siostry prowadziły Kuchnię Ludową RGO i punkt dożywiania dzieci. Zajmowały się także pielęgnowaniem chorych, katechizacją dzieci przedszkolnych od 1954 oraz kiedy nie było kapłana siostry organizowały nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe w sali ochronki.
Podczas okupacji siostry odwiedzały i pomagały więźniom z obozu, który mieścił się w zabudowaniach dworskich. Wystarały się także o pozwolenie na odprawianie dla nich Mszy Świętej. W Wielki Czwartek 1944 roku siostry w przeciągu 24 godzin zostały wyrzucone z domu. „W Wielki Piątek o godzinie trzeciej -- wspomina siostra - przeprowadziłyśmy się ze swojego domu na drugi koniec wsi, do pani Cedzidłowej, która odstąpiła nam swój pokój i cały dom do użytku". Ponieważ w tym okresie siostry nie mogły uczyć dzieci dlatego poświęciły się pracy na rzecz biednych i wysiedlonych. 20 stycznia 1945 roku siostry powracają do domu, który został przez Niemców zniszczony.
We wrześniu 1948 roku zgodnie ze specjalnym zarządzeniem Inspektoratu Oświaty siostry urządziły zapisy do przedszkola z dokładną datą urodzenia. Odbyło się także zebranie rodzicielskie, podczas którego siostry Elekta i Anastazja dokonały wyboru zarządu i poinformowały obecnych o warunkach funkcjonowania oraz wymogach jakie obowiązywać będą w przedszkolu.
Niestety lata powojenne zamiast przynieść spokój, przyniosły siostrom prowadzącym ochronkę kolejne problemy. W zapiskach sióstr z marca 1950 roku czytamy: „Dzieci zaczęły chodzić do ochronki więc s. Anastazja zajęła się dziećmi. S. Elekta chodziła do ks. Infułata w
sprawie przedszkola, „bo zaczynali je atakować". Ks. Infułat nie kazał przerywać zajęć z dziećmi, a przyszłość pokaże co będzie". W kwietniu i wrześniu w przedszkolu ma miejsce wizytacja z Caritasu Krakowskiego i Inspektoratu Oświaty z Tarnowa. Tak pisze o tym siostra: „Wszystko poszło dobrze, zarzucili tylko, że za ciasny lokal".
Trzy lata później przedszkole prowadzone przez siostry zostało zamknięte. Siostry piszą o tym w prowadzonej kronice. „Dnia 8 kwietnia 1953r. przybyła do nas z Krakowa p. Buczyńska i instruktorka Knikocz z Tarnowa w celu zamknięcia przedszkola. Umotywowali to tym, że nie miałyśmy bezpośredniego pozwolenia z Inspektoratu na prowadzenie przedszkola, tylko z Caritasu. Nie pomogły żadne interwencje, nie pozwolili". Chociaż oficjalnie przedszkole nie istniało to i tak za zgodą ks. Infułata dzieci przychodziły codziennie do kaplicy na 2 godziny, gdzie siostry prowadziły katechizację. Wychowanie przedszkolne w Tarnowcu zostało wznowione dopiero w roku 1979.
Przedszkole Publiczne
Od marca 1974 roku przy Szkole Podstawowej w Tarnowcu rozpoczęło działalność ognisko przedszkolne, które objęło opieką dzieci sześcioletnie, przygotowując je do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Początkowo prowadzone było przez sześć godzin tygodniowo, później liczbę godzin zwiększono do 18-tu. Ognisko prowadzone było do momentu otwarcia w Tarnowcu Przedszkola Publicznego z prawdziwego zdarzenia.
W Kronice Gminy Tarnów z 1975 roku czytamy : „Mając na uwadze rozwój oświaty przedszkolnej i poszerzenie bazy oświatowej Gminna Rada Narodowa na sesji w dniu 28 lutego 1975 roku zatwierdziła czyn społeczny budowy przedszkola podjęty przez mieszkańców wsi Tarnowiec o wartości kosztorysowej 2100 min zł. oraz zatwierdziła Społeczny Komitet Budowy". Trzeba jednak dodać, że inicjatywa budowy tego przedszkola wyszła od Józefa Szynala ówczesnego dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego Tarnowiec. Przy budowie potrzebnej placówki zaangażowani byli pracownicy POM, RPIS, KBK, WSML, Spółdzielni Wielobranżowej i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zawada" oraz mieszkańcy wsi.
Pięć lata później, dokładnie 29. IX 1979 roku, odbyło się w Tarnowcu uroczyste otwarcie pierwszego w gminie Tarnów czterooddziałowego przedszkola. W lokalnej prasie z tego okresu czytamy: „Nowoczesne przedszkole o 120 miejscach w Tarnowcu wyposażone jest w aparaturę radiofoniczną, projektor filmowy. Przygotowano także teren pod boisko i plac zabaw, które zostaną urządzone w przyszłym roku. Koszt budowy obiektu wynosił 5 min złotych, a wyposażenie budynku ponad 600 tys. złotych, w tym 1800 tys. zł. pochodzi ze środków państwowych, a reszta to wkład mieszkańców, którzy na rzecz budowy przedszkola opodatkowali się po 2000 zł od jednego numeru oraz pracowników POM, którzy przez pięć lat przeznaczali na ten cel część swojego funduszu socjalnego".
Na uroczystość otwarcia przedszkola przybyli: Eugeniusz Michoń - przewodniczący Wojewódzkiej Kontroli Partyjnej,   Wojewoda Tarnowski Jan Sokołowski, I sekretarz Komitetu Gminnego PZPR Zdzisław Kłusak, Naczelnik Gminy Tarnów Florian Wardzała, dyrektor Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie   Franciszek Szczutowski, wizytatorzy placówek Oświatowo -Wychowawczych: Alicja Skrok, Maria Jarosz, Gminny Dyrektor Szkół Józef Młyniec, dyrektor POM Józef Szynal, personel przedszkola i mieszkańcy Tarnowca. W czasie uroczystości Józef Szynal został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu zasług dla budowy przedszkola przyznanym przez Ministra Oświaty i Wychowania na wniosek Gminnego Dyrektora Szkół w Zgłobicach czyli najwyższym odznaczeniem w resorcie oświaty. Rada Państwa przyznała Złoty Krzyż Zasługi Franciszkowi Kotowi zasłużonemu pracownikowi POM w Tarnowcu. Aktu dekoracji podczas otwarcia placówki dokonał Wojewoda Tarnowski Jan Sokołowski.
Dzieci, które jako pierwsze przekroczyły próg przedszkola miały do dyspozycji 4 duże sale zabaw, salę gimnastyczna i jadalnię, przestronną szatnię, a także duży i bogato wyposażony, jak na ówczesne czasy, ogród. Ponadto w budynku znajdowało się zaplecze administracyjno-gospodarcze, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski gabinet intendentki, a także mieszkanie dla pracowników przedszkola. W tym okresie przedszkole było czynne od 6.00 do 16.00, a do przedszkola przyjmowane były dzieci nie tylko z Tarnowca ale i z pobliskich wsi tj. Radlnej, Zawady, Nowodworza, Poręby Radlnej.
Do 1988 roku przedszkole podlegało pod Zbiorcza Szkołę Gminną w Zgłobicach, tam tez   była gromadzona i przechowywana jego dokumentacja pracy. Od 1989 roku organem prowadzącym jest Gmina Tarnów, która finansuje działalność przedszkola, partycypując w kosztach remontów, utrzymania budynku i płacach personelu.
Pierwszym gospodarzem placówki została mgr Danuta Więckowska. Pełniła tą funkcję do 1992 roku. Była to kobieta pełna ciepła, zrozumienia i miłości do dzieci, a jednocześnie wymagająca w stosunku do pracowników. Początki funkcjonowania przedszkola były trudne, bo i czasy były ciężkie, ale w opinii pracowników dla pierwszej dyrektor nie było rzeczy niemożliwych do zrealizowania.
Pierwszą kadrę pedagogiczną stanowiły nauczycielki: Józefa Wojtanowska Krystyna Wzorek Teresa Nowak Stanisława Kumor Krystyna Zając
Dbanie o czystość w salach zabawach i pozostałych pomieszczeniach przedszkola, pomoc nauczycielkom w opiece nad dziećmi zostały powierzone: Zofii Łach, Halinie Boda , Małgorzacie Nakończy,  Annie Kupczyk, Krzysztofie Krawczyk.
O smaczne posiłki troszczyły się: Stefania Stępek - kucharka Irena Nalepa - pomoc kucharki Halina Nowak-pomoc kucharki. Zaopatrzeniem przedszkola zajmowała się do 1985 roku intendentka Maria Szynal. Pracownikiem odpowiedzialnym za ogród, prace konserwatorskie był na początku działalności przedszkola Wiesław Radliński.
Od samego początku wychowankowie przedszkola brali aktywny udział w życiu lokalnej społeczność, a że czasy były inne to też uroczystości przedszkolne miały inny wymiar i charakter.
Od 1 września 1992 roku obowiązki dyrektora przedszkola pełni do dzisiaj mgr Joanna Tomasik.   Przez 19 lat gospodarowania placówką zmieniła w sposób diametralny jej wizerunek. Corocznie, od 1992 roku w okresie wakacji, systematycznie modernizowana była i jest nadal baza przedszkola. Prace przeprowadzone w przedszkolu w latach 1992 -2010 obejmowały:
1.    Remont dachu, wymiana rynien.
2.    Remont kuchni wraz z zapleczem (wymiana instalacji elektrycznej i gazowej, układanie płytek, malowanie, zakup wyparzacza, patelni elektrycznej, czterech kuchenek gazowych, taboretu gazowego, zainstalowanie pochłaniacza).
3.    Remont CO - zainstalowanie podgrzewacza wody.
4.    Wymiana instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze.
5.    Remont pralni, wyburzenie ścian, ułożenie płytek, malowanie - zakup pralki automatycznej, odkurzaczy.
6.    Remont gabinetu dyrektora - wyburzenie ścian, zamurowanie drzwi, malowanie, zakup mebli do gabinetu.
7.    Modernizacja holu, malowanie, ułożenie boazerii.
8.    Urządzenie pokoju nauczycielskiego.
9.    Remont i modernizacja czterech łazienek dziecięcych oraz dla personelu.
10.    Malowanie i cyklinowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.
11 .Modernizacja placu zabaw - wyrównanie, przywóz ziemi, urządzenie skalniaka, działki warzywnej, posadzenie drzew i krzewów ozdobnych, róż, kwiatów, zakup sprzętu rekreacyjnego (ślizgawka, huśtawki, samolot, samochód, stoliki, ogrodzenie wokół huśtawek), naprawa ogrodzenia wokół przedszkola. 12.Zakup mebli do trzech oddziałów, stolików, krzesełek, chodników, dywanów, firanek,
wykładzin do całego przedszkola. W czasie wakacji roku 2003 został przeprowadzony kapitalny remont obiektu przedszkolnego połączony z wymianą okien, dachu na dwu- spadowy, ociepleniem budynku oraz wykonanie nowej izolacji.
W 2001 roku z inicjatywy władz gminy do przedszkola zostaje przeniesione nauczanie początkowe. Dlatego dwie sale na parterze przez okres 3 lat zostały dostosowane do potrzeb nauki dzieci szkolnym. Niestety po opuszczeniu przez szkołę placówki nie udało się odzyskać wszystkich sal dla potrzeb przedszkola bowiem w 2003 roku do budynku przedszkola została przeniesiona filia Biblioteki Publicznej. Biblioteka do dziś zajmuje jedną salę, w której wcześniej przebywali przedszkolacy oraz dawne mieszkanie dla nauczycieli.
Ponieważ z roku na rok wzrastała liczba dzieci uczęszczających do przedszkola podjęto starania o otworzenie czwartego oddziału. W 2005 roku władze gminy wyszły naprzeciw potrzebom wsi i zezwoliły na uruchomienie dodatkowego oddziału. W związku z tym konieczne było zaadoptowanie sali gimnastycznej na salę zabaw dla dzieci. Wydłużony został także czas pracy przedszkola. Od 2006 roku przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00. Utworzenie nowego oddziału wiązało się także z koniecznością zwiększenia zatrudnienia pracowników obsługi.
Przez ponad 30 lat pracowało w przedszkolu wielu wspaniałych pedagogów, którzy byli i są nadal mądrymi przewodnikami dziecka w złożonym współczesnym świecie, kierując jego zainteresowaniami, aktywnością poznawczą, kształtując prawidłowe i pożądane postawy, nie zapominając przy tym o jego potrzebach i możliwościach. Dziś jest to nadal zintegrowany i fachowy zespół wychowawczy. Kadra pedagogiczna składa się z 10 kompetentnych i doświadczonych nauczycieli. Personel administracyjno - obsługowy liczy 12 osób. Z najdłuższy staż, bo aż 35 letnim ma dyrektor Joanna Tomasik, która 10 listopada w 2009   roku w krakowskim kinie „Kijów" otrzymała, z rąk wicewojewody małopolskiego Stanisława Sorysa, Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 30 lat pracują w przedszkolu nauczycielki
Krystyna Wzorek i Teresa Nowak, która za swą wzorową pracę jako nauczyciel została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.
W roku 1995 r. założono kronikę przedszkolną i odtąd najważniejsze wydarzenia są tam uwieczniane, a od 2010 roku działa także nasza strona internetowa. Dzięki uprzejmości pani Barbary Jurkiewicz od 2009 w naszym przedszkolu wychodzi kwartalnik, w którym cała rodzina znajdzie coś dla siebie.
W ciągu tych 30 lat działalności   wygląd przedszkola znacznie się zmienił, zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i liczba pracowników. Obok radosnych odgłosów dzieci, dobiegających z sal przedszkolnych, dostrzega się duży wkład pracowników w zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie wnętrza przedszkola. Na ścianach i oknach przedszkola obok wytworów prac plastycznych dzieci, wiszą kolorowe dekoracje, ilustracje, kwiaty, a także dyplomy i podziękowania. W „Kąciku dla rodziców" zamieszczane są ciekawe artykuły, wydarzenia kulturalne i osiągnięcia dzieci.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Przedszkole jest instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd jego pracownicy starają się być otwarci na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonuje. Jego działania są ukierunkowane na współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującymi, szczególnie z tymi najbliższymi dziecku (rodzina, rówieśnicy), jak i dalszymi (szkoła, instytucje, władze samorządowe).
Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie, które warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu. Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest poznanie warunków domowych dziecka, jak również ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju. Przedszkole stara się spełniać te zadania.
Najczęstszą formą współpracy z rodzicami, już od samego początku istnienia placówki, są rozmowy indywidualne oraz zebrania grupowe, podczas których rodzice informowani są o postępach rozwoju swoich dzieci, a także o możliwościach ich wspierania. Od 1992 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, do kalendarza imprez na stałe zostały włączone zajęcia otwarte. Na początku prowadzone były w najstarszej grupie wiekowej czyli u 6-latków. Podczas takich spotkań rodzice mają przede wszystkim możliwość poznania swojego dziecka w sytuacjach wykraczających poza codzienne doświadczenia oraz obserwację zachowania dziecka w grupie.   Ta forma współpracy   zdała egzamin dlatego wprowadzona ją   w pozostałych grupach wiekowych. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców odbywają się dwa razy w roku.
Co roku uatrakcyjniane są formy współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. Jesienią zaprasza się rodziców na piknik „Rodzinne powitanie jesieni" czy „Święto pieczonego ziemniaka". Spotkania te służą nie tylko lepszej integracji ludzi znających się na co dzień „tylko z widzenia", ale także promowaniu idei zdrowego odżywiania.
Bardzo miłą i lubianą przez rodziców formą współpracy z przedszkolem są organizowane uroczystości przedszkolne. Z wielu uroczystości przedszkolnych, które angażują rodziców, warto wymienić: Dzień Matki i Ojca, obchodzony jako Święto Rodziny. W 2002 roku z inicjatywy dyrektor Tomasik zmieniono stereotypowy scenariusz uroczystości Inspiracją do zmiany był emitowany w telewizji program „Majówka". Impreza została zorganizowana w ogrodzie przedszkolnym, w słoneczne sobotnie przedpołudnie. Do wspólnej zabawy oprócz rodziców i dzieci zaprasza się władze Gminy Tarnów oraz całą społeczność wsi Tarnowiec i okolic. Oprócz programu artystycznego w wykonaniu dzieci, odbywa się pokaz wschodnich sztuk walk, loteria fantowa, licytowane są prace plastyczne, które wyszły spod pędzla dzieci. „To autentyczna sztuka, dzieci nie naśladują innych, malują co widzą, dlatego zawsze najchętniej kupuje tego typu prace - przekonywał jeden z rodziców na łamach Gazety Tarnowskiej, gdzie została zamieszczona relacja z uroczystości. Dużym powodzeniem cieszy się bufet przygotowany przez mamy i pracownice przedszkola.
Jasełka w przedszkolu mają wieloletnią tradycję, a w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku. Czy może być coś bardziej wzruszającego od maleńkich pastuszków   przynoszących   swe   dary   do   szopki,   aniołków,   gwiazdeczek,   diabełków,zwierzątek i królów, którzy mimo zaledwie kilku lat nie tracą nic ze swojego majestatu? Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa jest przygotowywana i wystawiana każdego roku w styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mali aktorzy przygotowują się do przedstawienia przez kilka tygodni. Celem tych spotkań jest wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie poczucia szacunku do osób starszych, uświadomienie dzieciom przyjemności w czynieniu dobra, obopólnej radości z niespodzianek.

Szczególnie radosnym i wyczekiwanym przez przedszkolaków wydarzeniem jest wizyta Świętego Mikołaja. Każde dziecko tego dnia jest idealnie grzeczne, lekko stremowane i bardzo szczęśliwe. Od pewnego czasu przedszkole odwiedza nie jeden, ale dwóch św. Mikołajów. Pierwszy przychodzi w towarzystwie dyrektor przedszkola. Drugi natomiast odwiedza dzieci z wójtem gminy Tarnów.
Co roku przypadający na 1 czerwca Dzień Dziecka ma nietuzinkową oprawę i jest atrakcyjny dla podopiecznych. W latach 90- tych dzieci wyjeżdżały do zaprzyjaźnionego przedszkola w Skrzyszowie, gdzie przy słonecznej pogodzie, w ogrodzie przedszkolnym, uczestniczyły w zawodach sportowych. Wśród innych propozycji na ten dzień wymienić trzeba całodniowe wycieczki min. do Sądeckiego Bartnika w Stróżach, Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, czy Muzeum Lalek w Pilźnie.
W 2009 roku po raz pierwszy z okazji Dnia Dziecka rodzice przy współpracy z nauczycielkami przygotowali dla swoich pociech pierwsze przedstawienie. Tym razem na przedszkolnej scenie zaszła zmiana zamiast dzieci występowali   dorośli.   Dla aktorów i dla widzów były to niezapomniane przeżycia, a zarazem wspaniała zabawa.
W kalendarzu imprez przedszkolnych znajdziemy uroczystości , które mają charakter wewnętrzny - organizowane są wyłącznie dla dzieci (np. bal karnawałowy , urodziny Kubusia Puchatka , wiosenny korowód) jeszcze inne związane są z tradycją obyczajową ( np. Andrzejki , Tłusty Czartek itp.)
Od 1997 roku mali aktorzy mają szansę zaprezentować się przed znacznie większym gronem widzów, bowiem w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i Radą Duszpasterską najstarsza grupa wiekowa przedstawia „Jasełka „ w Kościele Parafialnym w Tarnowcu. Bierze także udział w festynie rodzinnym, organizowanym przy kościele, mając wówczas okazję, aby przedstawić swój całoroczny dorobek artystyczny.
W 1999 roku przedszkole nawiązało współpracę z Domem Opieki Społecznej na ulicy Szpitalnej w Tarnowie. W ramach tej współpracy dzieci prezentują program artystyczny na Dzień Babci i Dziadka oraz Jasełka ludziom starszym i chorym, mieszkańcom DPS.
Pomyślnie układa się także współpraca z samorządem gminy oraz Radą Sołecka. Udział samorządowców w życiu przedszkola pozwala im zrozumieć zasady jego funkcjonowania, problemy i specyfikę działania. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uzyskuje się pomoc finansową na wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych. Dobre efekty przynosi współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Tarnowie.
„ Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat" Robert Fulghum
Przedszkole jako placówka opiekuńczo-wychowawczą, ma na celu wszechstronny rozwój i przygotowanie dzieci do szkoły oraz pomoc pracującym rodzicom. Do zadań przedszkola należy wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem, współpraca z rodziną, szkołą i środowiskiem, stymulowanie rozwoju dzieci oraz wyrównywanie odchyleń w tym rozwoju. Funkcja opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna są ze sobą integralnie powiązane i wszystkie składają się na efekty działalności przedszkola. Według współczesnych koncepcji kształcenia, wychowanie przedszkolne uważane jest za pierwszy szczebel nauczania i wychowania. Jest bezpośrednio łączone z nauczaniem początkowym.
Działalność wychowawczo - dydaktyczna Przedszkola Publicznego w Tarnowcu opiera się na realizacji  zadań zawartych w „Podstawie Programowej".     Ponadto   nauczycielki na każdy   miesiąc   opracowują   plan   pracy   wychowawczo   -   dydaktycznej   uwzględniający zainteresowanie dzieci. Przedszkolaki mają możliwość realizowania własnych zainteresowań uczestnicząc    w    zajęciach    zapewniających    indywidualizację,    twórcze    myślenie    oraz odkrywanie i eksperymentowanie. Formy i metody pracy stosowane przez nauczycieli   są dostosowane   do   potrzeb   dzieci   z   danej   grupy   wiekowej   oraz   do   ich   możliwości psychofizycznych.    Nauczycielki w pracy z dzieckiem wykorzystują najnowsze osiągnięcia pedagogiki, takie jak: -elementy pedagogiki Marii Montessori, -metodę ruchu rozwijającego W. Sherbone, -pedagogikę KLANZA, -metodę dobrego startu Z. Bogdanowicz, -matematykę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, -metodę nauki czytania dr J. Majchrzak,
Cały proces rozwoju dziecka w każdym wieku jest monitorowany, diagnozowany i
ewaluowany. Rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach swoich dzieci. Przedszkole,
dzięki pracy personelu, wprowadza dziecko w otaczające środowisko bliższe i dalsze oraz
pomaga mu się w nim odnaleźć. Wszystkie dzieci otoczone są miłą, serdeczną i troskliwą
opieką, dającą    poczucie bezpieczeństwa. Dzieci wdrażane są do przestrzegania zasad
zachowania obowiązujących w grupie, do zgodnego korzystania  z dostępnych im zabawek,.
Już jednak w 1992 roku rozszerzono ofertę edukacyjną przedszkola o zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Dzięki staraniom dyrektor Joanny Tomasik dzieci objęte są opieka logopedyczną. W 2010 roku wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci poszerzono ofertę zajęć dodatkowych o taniec towarzyski, kółko szachowe i plastyczne. Są kolejne propozycje zajęć dodatkowych, ale brak jest miejsca ( sal), aby wprowadzić je w życie .
Mimo to umożliwiono dzieciom prezentowanie zdolności, umiejętności poprzez udział w wystawach, imprezach, konkursach, przeglądach nie tylko o charakterze lokalnym, ale i ogólnopolskim. Do najbardziej popularnych należą konkursy plastyczne, bowiem ta forma wypowiedzi jest najbliższa dzieciom w wieku przedszkolnym. Trudno zliczyć w ilu konkursach brały udział, ale dyplomy wiszące na ścianach przedszkolnego korytarz przypominają przynajmniej o tych, w których zajęły miejsce na podium czy też zostały wyróżnione.
Wychowankowie biorą także udział „Gminnym przeglądzie grup jasełkowych i kolędniczych organizowanych przez Szkołę Podstawowa w Łękawce i w ciągu 7 lat aż 6 razy zdobywali pierwsze miejsce. Dużą uwagę poświęca się w przedszkolu problemom ochrony środowiska, gdyż edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo powinna w przyszłości zaprocentować i przynieść wymierne efekty. Podejmowane w tym zakresie działania powinny doprowadzić przyszłości do zmiany stylu życia obecnych dzieci. Bowiem dla dziecka, uczonego „od zawsze" jak dbać o siebie, o swoje zdrowie, o innych, o dom, świnkę morską, kwiatek w doniczce, drzewko za oknem, ogródek, ulicę, las, ekologia będzie czymś naturalnym i oczywistym. Praca w tej dziedzinie została doceniona. W lutym 2010 roku przedszkole zostało laureatem XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" w kategorii „Promotor ekologii". Patronat Honorowy nad konkursem miał Prezydent RP Lech Kaczyński. Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Wśród nagrodzonych znalazło się tylko dwa przedszkola: Przedszkole Publiczne w Tarnowcu oraz Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat" z Poznania. Przedszkolu przyznano także certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu „Kubusiowi przyjaciele Natury". Od trzech lat wychowankowie biorą także udział w Ogólnopolskim Konkursie „Drzewko za butelkę", który łączy w sobie walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. Organizatorem konkursu są firmy skupione w międzynarodowym programie branży chemicznej „Odpowiedzialność i Troska". W 2010 roku udało się zebrać 14393 butelek, a tytuł najlepszego zbieracza wśród przedszkolaków trafił do Mikołaja Hajdo z Tarnowca, który zgromadził 4 228 butelek PET.
Placówka jest otwarta na potrzeby innych. Od 1998 roku bierze udział w zbiórce darów dla dzieci z polskich przedszkoli we Lwowie, organizowanej przez tarnowskie Towarzystwo Miłośników Lwowa. Dzięki akcji „Góra grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom wychowankowie wiedzą, że najdrobniejsze monety zebrane w dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W 2010 roku po raz pierwszy zagrała w przedszkolu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wspólnymi siłami ufundowano paczkę dla potrzebującej rodziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka". Co roku zimą zbierana jest karma dla zwierząt z Tarnowskiego Azylu. Wielkie wsparcie otrzymują dzieci ze strony rodziców, aby te akcje mogły się odbyć i udać.
Drzwi placówki stoją zawsze otworem przed ciekawymi ludźmi, którzy posiadają
jakąś pasję, uprawiają oryginalny zawód. Są oni zapraszani, co pomaga zainspirować dzieci,
zachęcić je do zmienienia nawyków. W ciągu ostatnich lat gościliśmy min. trenerki ze Szkoły
„W psim świecie", które poprowadziły z dziećmi zajęcia z dogoterapii oraz przedstawicielami      Fundacji      Dogoterapeutycznej Husky   Team   z   Biecza,   którzy zaprezentowali jak należy bezpiecznie bawić się z psem, opiekować czworonożnym przyjacielem oraz rozpoznać, że pies jest zagrożeniem i jak się zachować w obliczu niebezpieczeństwa. Przedszkole odwiedzają także: dzielnicowy, strażnicy gminni, policjanci, czarodziej , leśniczy muzycy, którzy grali i prezentowali bardzo ciekawe instrumenty muzyczne . Co roku najstarsza grupa przedszkolaków udaje się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Od 12 lat zapraszane są do przedszkola teatrzyki. Prezentowany repertuar przedstawień jest dobierany,   aby  był     zabawny,  ciekawe,  ale  równocześnie  uczył  dokonywać     dobrych wyborów, oceniać co dobre, a co złe. Koszt przedstawień pokrywa Komitet Rodzicielski.

W roku 2011 uczęszcza do przedszkola ponad 100 dzieci. Stanowi ono dla nich drugi dom Starania całej kadry idą w kierunku stworzenia miłej atmosfery w przedszkolu, utrzymania funkcjonalności i estetyki pomieszczeń, aby każde dziecko z chęcią przychodziło do placówki. Tak zresztą było w ciągu 30 lat istnienia i działalności Przedszkola Publicznego w Tarnowcu. Swoją wszechstronnością działania przedszkole wrosło w krajobraz oświatowy i kulturalny Tarnowca > sąsiednich miejscowości.
Jubileusz 30-lecia powstania przedszkola, który obchodzono uroczyście w 2009 roku by' ważnym wydarzenie nie tylko dla pracowników, ale także dla dzieci i ich rodziców oraz całej społeczności wsi. Z obliczeń wynika, że przedszkolne mury opuściło w ciągu tych lat juz 1170 absolwentów, którzy kolejne szczeble edukacji zdobywają w pobliskiej szkole podstawowej, a potem w gimnazjum. Minione trzydzieści dwa lata to przede wszystkim ogrom pracy, która jest tylko częściowo zapisana w kronikach przedszkolnych.
Od września 2012 roku  w miejsce Przedszkola Publicznego powstaje Przedszkole Niepubliczne, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepublicznego Przedszkola w Tarnowcu.

Wszystkie prawa zastrzeżone. eRTe.net.pl