Kalendarz wydarzeń

Ostatni miesiąc Listopad 2013 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 43 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30


Designed by:
web hosting

Zajęcia dodatkowe PDF Drukuj Email

Zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI – Zajęcia z języka angielskiego przeznaczone są dla dzieci wszystkich grup wiekowych. Odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 30 min. Prowadzone są przez lektorkę. Zajęcia mają formę gier i zabaw językowych i dydaktycznych ze zwróceniem uwagi na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu, przy jednoczesnym kształtowaniu pozostałych sprawności językowych. Efekty nauki języka angielskiego swoich dzieci można zaobserwować podczas zajęć otwartych prowadzonych pod koniec roku szkolnego. Zajęcia odpłatne.

RYTMIKA – Zajęcia rytmiczno-ruchowe prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu i trwają po 30 min.  Opierają się na zabawach i ćwiczeniach, które wyrabiają u dzieci poczucie rytmu, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, wyrabiają płynność ruchów, pamięć i słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek i tańców, grają na instrumentach perkusyjnych, uczestniczą w zabawach rytmicznych.  Podczas uroczystości przedszkolnych można zauważyć  postępy  dzieci. Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Kluzek . Zajęcia odpłatne.

RELIGIA –zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne prowadzone w formie zabaw.  Celem ogólnym zajęć jest odkrycie i przyswojenie przez przedszkolaki prawdy, że są ukochanymi dziećmi Boga. W katechezie staramy się otworzyć dziecko na świat przeżyć religijnych, aby to wszystko co je otacza, było przez nie odczytywane jako słowo mówiące o Bogu.   Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 1 godz. Prowadzi je siostra Karolina Olejarz . Zajęcia nieodpłatne.

SPOTKANIA Z LOGOPEDĄ – zajęcia korygujące wady wymowy prowadzone przez panią mgr Barbarę Kawę , dwa razy w tygodniu po godzinie z wytypowanymi wcześniej dziećmi. Zajęcia nieodpłatne.

TANIEC TOWARZYSKI- szkoła tańca "W rytmie". Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 15.30 - pierwsza grupa ; 16.00 - druga grupa. Zajęcia odpłatne.

KÓŁKO PLASTYCZNE - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki o godz. 15.00 - pierwsza grupa, 15.30 grupa druga. Zajęcia odpłatne.

KÓŁKO SZACHOWE - Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godz 13.00 - pierwsza grupa , o 13.30 grupa druga. Zajęcia odpłatne.