Kalendarz wydarzeń

Ostatni miesiąc Listopad 2013 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 43 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30


Designed by:
web hosting

PDF Drukuj Email

Rekrutacja

Przedszkole prowadzi rekrutacje według zasad powszechnej dostępności. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych w regulaminie. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniona i złożona w terminie „Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Tarnowcu”. Karty zgłoszenia pobierają i wypełniają także rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola.  Zgodnie z Arkuszem Organizacji Przedszkola Publicznego w Tarnowcu, placówka dysponuje 100 miejscami,  w 4 oddziałach, po 25 dzieci w każdym.
1.    Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a.    dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
b.    dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c.    dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
d.    dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
2.    W następnej kolejności przyjmowane są:
a.    dzieci uczęszczające już do przedszkola,
b.    rodzeństwo dzieci uczęszczających już do przedszkola,
c.    dzieci obojga rodziców pracujących,
d.    dzieci rodziców uczących się,
e.    dzieci z rodzin wielodzietnych,